Сайта ще бъде обновен и активиран на 27 март 2023, когато се обявят свободните места за учебната 2023/24 година
Вие сте избрали, че вашето дете Е в списъка с чакащи. В този случай е важно да сте въвели абсолютно точните точки на вашето дете. В противен случай алгоритъма ще върне грешни резултати.
Име детска градина/ясла Свободни места
(Общ ред)
Желаещи 1-во желание Шанс I
Статистика:
Забележки: